Chúng tôi đã tham dự triển lãm tại Việt Nam
Triển lãm Điện mặt trời Việt Nam 2022 từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 7 (Gian hàng số 3G05)
Chúng tôi đã tham dự triển lãm ở Đức
InterSolar Europe 2022 Munich ngày 11-13 tháng 5 (Gian hàng số A3.240H)
Chúng tôi đã tham dự triển lãm ở Indonesia
Solartech Indonesia 2022 Jakarta ngày 17-19 tháng 3 (Gian hàng số A3M4-01)
Chúng tôi đã đến Việt Nam để tham dự triển lãm
The Solar Show 2019 Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 4 (Gian hàng số 5H06)
Chúng tôi đã tham dự triển lãm ở Philippines
Triển lãm The Solar Show Philippines 2019 May 20th-21th (Gian hàng số HK2)
Chúng tôi đã tham dự triển lãm ở Philippines
Triển lãm The Solar Show Philippines 2018 tháng 6-7 tháng 21 (Gian hàng số XNUMX)