Dịch vụ trước khi bán:

một. Cung cấp cho người dùng dịch vụ tư vấn kỹ thuật miễn phí giúp khách hàng hiểu đầy đủ về sản phẩm, dịch vụ mà công ty cung cấp.
b. Cung cấp cho người dùng mẫu sản phẩm miễn phí, hồ sơ công ty, chứng chỉ tín dụng và các tài liệu khác, đồng thời mời người dùng đến công ty chúng tôi để điều tra thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất sản phẩm, mẫu sản phẩm, cơ sở thử nghiệm sản phẩm và hệ thống quản lý chất lượng.
c. Mời người dùng kiểm tra các dự án kỹ thuật mà sản phẩm của công ty chúng tôi tham gia xây dựng và lắng nghe ý kiến của người dùng hoặc người vận hành
d. Công ty có thể chỉ định các kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm để thiết kế và cung cấp hướng dẫn kỹ thuật miễn phí theo điều kiện trang web và thông số kỹ thuật của người dùng.

Dịch vụ trong bán hàng:

một. Theo dõi và phản hồi về tình trạng sản xuất của đơn đặt hàng kịp thời, đồng thời tích cực kết nối với quy trình hậu cần và vận chuyển hàng hóa tiếp theo.
b. Trong quá trình sản xuất sản phẩm, các nhân viên kỹ thuật có liên quan của người dùng, được mời đến công ty chúng tôi để quan sát việc kiểm tra từng quy trình trong quá trình sản xuất và cung cấp cho nhân viên kỹ thuật phù hợp các tiêu chuẩn kiểm tra sản phẩm và kết quả kiểm tra.

Dịch vụ sau bán hàng:

một. Dịch vụ vận hành thử, lắp đặt và hướng dẫn kỹ thuật miễn phí cho các sản phẩm được bán
b. Thời gian bảo hành của các sản phẩm của công ty chúng tôi là năm năm. Tuổi thọ sản phẩm là 25 năm.
c. Các sản phẩm của công ty chúng tôi thực hiện dịch vụ "ba đảm bảo" (các vấn đề về chất lượng của công ty chúng tôi thực sự gây ra hoàn lại, thay thế và sửa chữa)
Toàn cầu-Dịch vụ-Trang web