Leader Group lấy dịch vụ khách hàng và đổi mới công nghệ làm sứ mệnh của mình. Năm 2012, nó đã thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển tại cơ sở sản xuất của Giang Tô, và trong vòng vài năm, nó nhanh chóng mở rộng thành một nhóm thiết kế hơn 40 người. Một là tiếp tục phát triển quy mô của đội ngũ R&D thông qua tuyển dụng trong khuôn viên trường, giới thiệu tài năng và các kênh khác. Thứ hai là nâng cao năng lực kỹ thuật của các kỹ sư. Thông qua việc phát triển các kế hoạch đào tạo có hệ thống, chúng tôi phải đào tạo thêm các chuyên gia hiểu kiến thức hệ thống để họ có thể giao tiếp với khách hàng để khai thác nhu cầu tiềm năng trong tương lai của họ; thứ ba là tăng cường hợp tác với các trường đại học để tạo điều kiện R&D. Năng lực phát triển của trung tâm đã đạt đến trình độ tiên tiến của thế giới.

Được thiết kế và tùy chỉnh cho khách hàng-1

 

Được thiết kế và tùy chỉnh cho khách hàng-2

Đội ngũ kỹ sư thiết kế đã hình thành một bộ hệ thống quy trình kiểm soát chất lượng kỹ thuật số toàn quy trình thông qua việc tóm tắt liên tục kinh nghiệm thiết kế và sản xuất, từ lưu trữ nguyên liệu sản phẩm, sản xuất xưởng, thử nghiệm sản phẩm và kho bãi để thiết lập một hệ thống truy xuất nguồn gốc chất lượng hoàn chỉnh và hiệu quả, Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ để đạt được thử nghiệm sản phẩm 100%. Đồng thời, đội ngũ kỹ sư thiết kế cũng có kinh nghiệm thực tế kỹ thuật phong phú. Do đó, nó có thể cung cấp cho khách hàng tư vấn kỹ thuật kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật từ xa và hướng dẫn vận hành và bảo trì sau này, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ toàn diện, giải quyết các vấn đề kỹ thuật thực tế của khách hàng và cung cấp nhiều hơn cho khách hàng toàn cầu. Lợi ích giá trị gia tăng của công ty cũng đã nhận được sự khen ngợi nhất trí từ người dùng.


Phòng thí nghiệm Leader được thành lập theo các yêu cầu của CANS quốc gia và có trình độ kiểm tra độc lập của bên thứ ba. Phòng thí nghiệm có diện tích khoảng 300 mét vuông và có 40 thiết bị thử nghiệm hàng đầu (bộ). Nó có thể tiến hành các thử nghiệm cơ học, hiệu suất điện, môi trường, vật liệu và các thử nghiệm an toàn và độ tin cậy khác. Các tiêu chuẩn thử nghiệm dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế truyền thống như EN50521, EN50548, UL3730, EN50618,... Các nhà nghiên cứu hàng đầu trong phòng thí nghiệm thường công bố kết quả thí nghiệm và xuất bản các bài báo trên các tạp chí trong nước và quốc tế để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp quang điện.

Được thiết kế và tùy chỉnh cho khách hàng-3